Túžime po svätosti?

Túžime po svätosti?

Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka." Kto má uši na počúvanie, nech počúva.) Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."

Mk 7, 14 – 23

Boh nás stvoril na svoj obraz, a tak ako on je svätý, svätosť má byť aj naším cieľom. V tomto evanjeliu nám Ježiš ukazuje, čo nás poškvrňuje – oddeľuje od svätosti. Je to náš hriech. Každého z nás si Pán vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske (Ef 1, 4). Svätosť nie je len pre zasvätené osoby. Ježiš pozýva k svätosti každého z nás práve tam, kde je. „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Túžim aj ja po svätosti? Ako je na tom moje srdce? Čo ma teraz najviac oddeľuje od svätosti?

TIP NA DNES:

Vyhradím si čas pred spaním na spytovanie svedomia. Porozmýšľam, aké ďalšie kroky by som mohol urobiť, aby som dosiahol vytúžený cieľ – svätosť. Pomodlím sa, aby Pán zapálil moje srdce pre svätosť.‬‬‬

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00