Túžime vidieť viac ako len očami?

Túžime vidieť viac ako len očami?

Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí." Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: "Ukáž nám Otca?!" Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Jn 14, 7 – 14

Veta: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí,“ je na jednej strane prianie, aby sa potvrdilo Ježišovo božstvo, a na druhej strane žiadosť, ktorá nemôže byť za života človeka splnená, pretože vidieť Božiu tvár možno až po smrti. Filipov pohľad bol jednostranný. Videl iba živého Ježiša – Boha v ľudskej podobe. Jeho skutky mu zrejme nič nehovorili, lebo nevidel rozumom či srdcom. Preto mu Ježiš hovorí: „Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“ Ako inšpirácia nám môže slúžiť to, že Filip túžil vidieť viac, než videl. Pri pohľade na život a všetky udalosti v ňom sa neuspokojme s tým, čo vidíme očami. Túžme vidieť viac…

TIP NA DNES:

Dnes v noci sa pozriem na hviezdnatú oblohu a zapojím oči, rozum i srdce. Nech vidím viac, ako som videl doteraz.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00