Učeníci sa obávajú, no Ježiš ich uisťuje a dáva im nádej

Učeníci sa obávajú, no Ježiš ich uisťuje a dáva im nádej

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“

Mt 19, 27 – 29

V dialógu odohrávajúcom sa medzi Ježišom a apoštolmi zaznieva dvakrát slovo „opustiť“. Prvýkrát s tónom neistoty, druhýkrát už s významom plným nádeje. Učeníci sa obávajú, no Ježiš ich uisťuje a dáva im nádej. Takýto postoj môžeme vnímať aj u sv. Benedikta, ktorého sviatok dnes slávime. Sv. Benedikt študoval v Ríme rétoriku, ale keď videl, že schopnosť rečníctva sa zneužíva a nevedie k pravde, vzdal sa všetkého a začal žiť ako pustovník. Jeho radikálne rozhodnutie a túžba po pravde boli isto najskôr spojené s obavami, no Benediktova citlivosť na Boží hlas ich prevýšili a priniesli hojné ovocie, z ktorého čerpáme aj dnes.

TIP NA DNES:

Aký postoj alebo akú naviazanosť ma Pán Boh pozýva opustiť, aby som sa mohol k nemu viac priblížiť?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00