Učeníctvo smeruje k slobode

Učeníctvo smeruje k slobode

Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: "Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." Odpovedali mu: "Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: "Budete slobodní"?!" Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca." Odpovedali mu: "Naším otcom je Abrahám." Ježiš im povedal: "Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť - človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca." Povedali mu: "My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha." Ježiš im odvetil: "Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.

Jn 8, 31 – 42

Pravé učeníctvo sa začína vierou a pokračuje stálym zotrvávaním v Slove. Kresťan je človek, ktorý celý život počúva Ježiša a učí sa od neho. Je to stále hlbšie ponáranie sa do jeho pravdy, nie akademický pokrok. Je to ako s knihou. Slabú knihu odložíme a už sa k nej nechceme vrátiť. K dobrej knihe sa radi vraciame. Učeník v Slove poznáva, čo od neho Boh chce. Učiť sa od Ježiša znamená učiť sa pravde. Pravde, ktorá dáva poznať pravé hodnoty v živote. Učeníctvo smeruje k slobode. K slobode od strachu, k slobode od seba samých, k slobode od iných ľudí a k slobode od hriechu. Učeník sa stáva človekom, ktorým sa mal stať.

TIP NA DNES:

Dnes poprosím Ježiša s dôverou učeníka o dar poznania jeho vôle v konkrétnej otázke.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00