Učme sa od Ježiša milosrdenstvu

Učme sa od Ježiša milosrdenstvu

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"

Jn 8, 1 – 11

Príbeh o cudzoložnici a Ježišovom milosrdnom konaní dlho hľadal v evanjeliách svoje miesto. V najstarších gréckych rukopisoch sa vôbec nenachádza. Neskôr sa vyskytuje na rôznych miestach Evanjelia podľa Jána, niekedy dokonca v Evanjeliu podľa Lukáša. Napriek tomu nebol tento fragment v prvých storočiach neznámy, len sa akoby nevedelo, čo s ním. Podobne to môže s milosrdenstvom vyzerať aj v našich životoch. Vieme, že tam patrí, ale nevieme, ako a kedy ho použiť. Učme sa od Ježiša.

TIP NA DNES:

Nech sa dnes stane čokoľvek, budem sa snažiť byť milosrdný.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00