Učme sa posudzovať a rozlišovať srdcom

Učme sa posudzovať a rozlišovať srdcom

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva.
Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?
Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Lk 12, 54 – 59

Pre nás ľudí je v tomto hmotnom svete omnoho jednoduchšie poznať a posúdiť veci a javy, ktoré môžeme vnímať zmyslami. A to nielen počasie; vieme, kedy sú cestoviny uvarené, jablká zrelé či dieťa súce do školy. Vieme toľko vecí… A Ježiš týchto ľudí nazýva pokrytcami. Lebo v čom sme potom odlišní od pohanov, ak nevieme posudzovať a rozlišovať srdcom? Nemalo by byť práve toto pre ľudí viery základom? Iste, je to ťažšie, lebo sa nemôžeme oprieť o nič hmatateľné. Ale sme pozvaní na cestu učenia sa – vidieť duchovným zrakom a prijať Ježišovu výzvu vedieť posúdiť, čo je „spravodlivé“.

TIP NA DNES:

Pouvažujem nad tým, čo by pre mňa osobne mohli znamenať Ježišove slová, že neviem posúdiť terajší čas a usúdiť, čo je spravodlivé.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00