Učme sa reagovať zmierlivo a milosrdne ako Ježiš

Učme sa reagovať zmierlivo a milosrdne ako Ježiš

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.
Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Mk 3, 22-30

Farizeji a zákonníci vidia, že Ježiš sa prejavuje ako Mesiáš – uzdravuje, kriesi… robí zázraky. Namiesto toho, aby túto myšlienku prijali, však hľadajú dôvody, pre ktoré ním určite nebude. To nič, že nebudú logické… Pýcha im bráni pripustiť inú možnosť. Ježiš však aj týmto ľuďom prejavuje milosrdenstvo. Mohol by ich pritom nechať vo svojom omyle. Na urážky a obvinenia nemusel vôbec reagovať. Jemu však išlo aj o duše zákonníkov. Záležalo mu aj na ich spasení. Preto trpezlivo a zmierlivo vysvetľuje, prečo sa mýlia. Zároveň ich však upozorňuje, že ak odporujú niečomu, čo zjavuje sám Duch Svätý, rútia sa do záhuby.

TIP NA DNES:

Dnes sa zamyslím nad tým, ako reagujem na nezmyselné obvinenia iných ľudí voči mojej osobe. V modlitbe ich prednesiem Bohu, aby som pri najbližšej príležitosti zareagoval zmierlivo ako Ježiš.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00