Urobme o krok viac…

Urobme o krok viac…

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“
Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.
Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.
Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“
A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11 – 19

Chorý človek vie, čo má robiť. Má navštíviť lekára, pozorne počúvať jeho rady, vybrať si lieky, užívať ich. Aj malomocní z dnešného evanjelia vedeli, čo majú robiť. Nájsť človeka, ktorý ich uzdraví. A skutočne takého našli. Ten človek im povedal, čo majú robiť. A oni urobili, čo im povedal. Keď prijali všetky podmienky, boli uzdravení. Ale len jeden z nich bol vnímavý a vrátil sa na začiatok cesty. Opäť zašiel za Ježišom. Ďakoval. Netreba nič vyčítať ani ostatným, veď splnili, čo sa im povedalo. Samaritán však urobil o krok viac. Stálo mu to za to. Ten krok naviac. Poďakoval, a tak získal viac.

TIP NA DNES:

Dnes budem vďačný za maličkosti.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00