Utrpenie je vstupenkou medzi vyvolených

Utrpenie je vstupenkou medzi vyvolených

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘
Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru.
Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Lk 14, 25-33

Kruté voči rodičom, ženám, súrodencom, deťom? Myslím, že je to len metafora na zvýraznenie poznania, že bolesť po zrieknutí sa niečoho/niekoho v prospech väčšieho dobra zvýši efektivitu pracovnej aktivity. Utrpenie odjakživa inšpirovalo umelcov viac ako blahobyt. Ďalšia časť posolstva upriamuje pozornosť na premyslenie našich aktivít. Nerobiť nič náhodne, bez rozmyslu, bezcieľne. Kto nenesie kríž, nebude patriť medzi učeníkov. Rôzna forma nepohodlia je vstupenkou medzi vyvolených. Nemôže sa to znášať s reptaním, ale s hrdosťou a trpezlivosťou. S vďakou za to, že utrpenie je predpokladom na postup.

TIP NA DNES:

Zrieknutie sa, znášanie utrpenia a cieľavedomosť sú podmienky prijatia medzi Ježišových učeníkov. Medzi vyvolených. Chcem k nim napriek ťažkostiam patriť aj ja?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00