Utrpenie nadobúda zmysel cez dialóg

Utrpenie nadobúda zmysel cez dialóg

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.
A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 3, 13 – 17

Dnešné evanjelium je súčasťou rozprávania o nočnom stretnutí Ježiša s Nikodémom – farizejom, ktorý vedel, že Ježiš prišiel od Boha. Vedel veľa o viere v Boha, ale nezabudol sa aj pýtať: „A ako je to so mnou? Aká je moja viera, vediem s Bohom dialóg?“ Ježiš dnes hovorí ešte ďalšiu dôležitú vec: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Sú to slová plné nádeje a lásky. Tým nám Ježiš ukázal plný zmysel utrpenia. Človek môže dať svojmu utrpeniu zmysel, ktorý mu Boh dáva poznať práve cez dialóg.

TIP NA DNES:

Dnes sa pokúsim vydávať svojím životom svedectvo o Božej láske aj vtedy, keď sa stretnem s niečím pre mňa ťažkým, nepríjemným. Pane, daj mi otvorené srdce.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00