Utrpenie nás stvárňuje k celistvosti

Utrpenie nás stvárňuje k celistvosti

"Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." A všetkým povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!

Lk 9, 22 – 25

Umučením Ježiša Krista večný Boh prijal do svojho trojičného života ľudské utrpenie. Navždy. Preto nás Ježiš svojím autentickým svedectvom môže viesť k tomu, aby sme sa ho učili prijímať i my. Dokonca hovorí, že odmietaním ťažkostí najviac poškodíme seba. Z jeho slov vyplýva tiež to, že naša osobná dôstojnosť by mala mať pre nás väčšiu hodnotu ako celý svet. A zrejme aj to, že k celistvosti – nie perfektnosti – nás stvárňuje prijatie aktuálneho utrpenia. S jeho pomocou Boh dokonca pripravuje naše vzkriesenie! Nič sa nedá robiť, podľa evanjelia je utrpenie vzácny tovar, ktorého bezplatnú donášku do domu tak ľahko odmietame.

TIP NA DNES:

Keď mi dnes utrpenie zaklope na dvere, stíchnem a pokúsim sa pustiť ho ďalej.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00