V akých oblastiach sme si privlastnili, čo nie je naše?

V akých oblastiach sme si privlastnili, čo nie je naše?

Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: "To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!" Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?" Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu." Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná"? preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.

Mt 21, 33 – 43

Boh nás všetkých ustanovuje za správcov svojho majetku a žiada si od nás svoj podiel zo zisku. No my sa často správame ako títo zlí vinohradníci – privlastňujeme si to, čo nie je naše. Nesprávame sa iba ako nájomcovia, ale ako vlastníci. Stratili sme pokoru. Veď to my sme vinicu obrábali, okopávali, tvrdo na nej pracovali, avšak zabudli sme na to, že Pán Boh urobil tú prvotnú investíciu, stvoril vinicu. Had nám stále znova našepkáva: „Budete ako Boh.“ V akej oblasti života sme sa nechali hadom takto oklamať? Čo sme si privlastnili? Pri čom sme si povedali, že to vyriešime sami a Boha na to nepotrebujeme?

TIP NA DNES:

Odprosím Boha za oblasti a situácie vo svojom živote, keď som si myslel, že to zvládnem sám. Pozvem Ježiša, aby bol znova Pánom môjho života.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00