V Kráľovstve neexistuje spiatočka

V Kráľovstve neexistuje spiatočka

Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: "Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť." Inému vravel: "Poď za mnou!" On odpovedal: "Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca." Ale Ježiš mu povedal: "Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!" Aj iný hovoril: "Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou." Ježiš mu povedal: "Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo."

Lk 9, 57 – 62

„Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Tieto slová znejú tvrdo. No kráčam s Bohom dvadsaťdva rokov, odkedy som sa obrátil, a moja modlitba znela veľmi často takto: „Chcem ísť za tebou, prijímať denne zjavenie Božieho kráľovstva a neustále sa zameriavať na to podstatné. Nechcem dovoliť, aby svetské starosti udusili to, čo si do mňa zasial!“ Nasledovať Krista ako učeníci je niekedy neskutočne krásne, ale inokedy vyžaduje skutočné odovzdanie aj svojich najhlbších a najskrytejších vecí. Keď sme raz dali svoje áno Kristovi, neobzerajme sa späť. V Kráľovstve nie je spiatočka, je len cesta vpred v dôvere, keď odovzdáme všetko do jeho rúk.

TIP NA DNES:

V ktorých oblastiach vo svojom živote som prestal dôverovať Bohu a začal sa príliš starostiť? V modlitbe Bohu odovzdám to, v čom mu naplno nedôverujem, a budem počúvať jeho hlas, čo mi k tomu hovorí.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00