V rozhodnutiach počúvajme predovšetkým Boha

V rozhodnutiach počúvajme predovšetkým Boha

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“
Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili.
Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.
Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Lk 1, 57 – 66

Alžbeta je jedinečná odvážna žena, ktorá vníma Božie pôsobenie v živote svojho dieťaťa. Jedinečný manžel Zachariáš stojí pri manželke v rozhodnutí počúvať predovšetkým Boha. Bolo pre nich ťažké nechať Boha konať. Jánovi však dajú meno, ktoré mu vybral, aj za cenu nepochopenia blízkych ľudí. Nikdy nezmizne prirodzene správna potreba získať potvrdenie u dôveryhodných ľudí. Jedinečnosť osoby však nepotvrdzuje množstvo a vplyv súhlasiacich osôb. Jej sprostredkovateľmi sú tí, ktorí sa učia vidieť jedinečný Boží zásah do života. Takí ľudia vedia prijať nie iba meno, ktorým Boh volá ich dieťa…

TIP NA DNES:

Robím pri rozhodnutiach skúšku správnosti, ktorá úsudok ľudí podriaďuje požiadavkám Božím? Pri každej dnešnej práci, pri každej voľbe, ktorú dnes urobím, sa môžem rozhodnúť dať mu prvé miesto.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00