V stretnutí s Bohom dosiahneme absolútne naplnenie

V stretnutí s Bohom dosiahneme absolútne naplnenie

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“
Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.
A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“
Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Lk 20, 27 – 40

Páči sa mi prirovnanie prechodu na večnosť k pôrodu. Ako je život pred pôrodom neporovnateľný s tým po pôrode, podobne aj náš život sa nedá porovnať s večnosťou. Čo znamená žiť v budúcom veku? Ako to bude s našimi vzťahmi, ktoré sú pre nás také vzácne? Láska muža a ženy je krásna. No v okamihu stretnutia s Bohom pochopíme, že láska, ktorú žijeme, je len odrazom tej Božej, večnej lásky. V stretnutí s Bohom všetky naše lásky dosiahnu svoje absolútne naplnenie. A hoci si to nevieme celkom dobre predstaviť, tešme sa na stretnutie s naším Otcom. Sklamaní určite nebudeme.

TIP NA DNES:

Dnes poďakujem Bohu za všetkých vzácnych ľudí, vďaka ktorým som okúsil niečo z Božej lásky.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00