V tvári a očiach je ukrytá pravda o nás

V tvári a očiach je ukrytá pravda o nás

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?
Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.
Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?
Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš?
Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Lk 6, 39-42

V auguste ma poštípali včely. Jedna na ruku, ďalšia na nohu a jedna nezbednica ma poštípala na čelo. Stala sa z nej najslávnejšia včela v širokom okolí, lebo každý, kto sa pozrel na moju tvár, ktorá bola niekoľko dní napuchnutá a zdeformovaná, hovoril o tej včele. A pritom nešlo o včelu. Ľudia si len proste všimli moju zdeformovanú tvár, ktorá nemala obvyklú podobu. Nik si nevšimol moju ruku či nohu. V očiach a v tvárach ukrývame svoj život, ktorý je v nich viditeľný. Preto sa ľudia jeden druhému pozerajú do očí – aby videli pravdu o tom druhom. Naučme sa byť ohľaduplní pri pozeraní do tváre toho druhého.

TIP NA DNES:

Skúsim dnes pochváliť každého človeka, ktorý sa so mnou bude rozprávať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00