V zdravej viere býva radostné srdce

V zdravej viere býva radostné srdce

Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: "Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný." A kázal po judejských synagógach.

Lk 4, 38 – 44

V tejto evanjeliovej časti vidíme, že neexistuje iba choroba telesná, ktorou trpela Šimonova testiná, ale aj choroba duchovná, ktorá sa prejavovala u ľudí postihnutých zlým duchom. Ježiš bol dobrý diagnostik. Nepriateľ je veľmi rafinovaný a jeho prejavy majú najrôznejšie podoby. Často sa prejavujú prostredníctvom telesných alebo duševných chorôb. Typickým príkladom je alkohol či drogy. Ľudia nimi bývajú doslova posadnutí. Táto závislosť na zle sa prejavuje následne vo forme psychických alebo telesných chorôb. Podobne ľudia, ktorí vo svojom srdci dobrovoľne uchovávajú zlo, trpia opustenosťou, čo je tiež druh choroby.

TIP NA DNES:

Pripomeniem si, že v zdravom tele je zdravý duch a v zdravej viere radostné srdce. Urobím dnes niečo pre svoje zdravie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00