Vďaka Ježišovi môžeme začať odznova

Vďaka Ježišovi môžeme začať odznova

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!" Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané." Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: "Videli sme Pána." Ale on im povedal: "Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím." O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!" Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!" Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili." Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Jn 20, 19 – 31

Predstavujem si, ako zmŕtvychvstalý Ježiš prichádza medzi smutných, vystrašených a bezmocných apoštolov. Predstavujem si to vždy, keď som sám bezmocný. Ako po hriechu. Keď ma opantá smútok, že som neostal verný, a strach až bezmocnosť, že sa z tej špiny už nikdy nevymotám. A tak by som chcel. Predstavujem si, ako Ježiš prichádza. Klopím zrak. Nedívam sa na neho. Hanbím sa. Ľutujem. On je však mocnejší ako moje smútky, hanby a strachy. Prichádza ku mne bližšie. Aby na mňa dýchol. Aby mi dal z Ducha. Aby ma postavil na nohy. A vtedy znova viem, že len vďaka nemu môžem začať odznova. Jedine vďaka Ježišovi môžem a chcem.

TIP NA DNES:

Chcem dnes ďakovať Ježišovi, že nie je taký hriech, po ktorom by ma nechal samého. Vždy prichádza a dvíha ma na nohy.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00