Vďaka modlitbám víťazíme v bojoch

Vďaka modlitbám víťazíme v bojoch

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel.
No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“
A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?
Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

Lk 18, 1 – 8

Niekedy sa dlho modlíme, a stále nevidíme výsledok našich modlitieb. Navonok sa zdá, že nefungujú. Pete Greig v knihe Keď Boh mlčí ponúka tri dôvody nevypočutých modlitieb. Prvým je Boží svet, prírodné zákony, to, ako Boh svet stvoril. Boh nerobí nadprirodzené znamenia ako na páse. Zázraky sú výnimočné. Druhým je Božia vôľa, ktorá môže byť mnohokrát iná ako naša. Je pre nás ťažké ju pochopiť, no vždy je plná lásky. Tretím je Boží boj. Duchovná vojna, ktorá je súčasťou reality, v ktorej žijeme. Práve tu je potrebné vytrvať v modlitbách, neprestať. Boj trvá a naše modlitby prispejú k víťazstvu.

TIP NA DNES:

V akej oblasti ma Boh volá vytrvať v modlitbe? Zapíšem si to a budem sa modliť s vierou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00