Vďaka ochote sa stávam učeníkom

Vďaka ochote sa stávam učeníkom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Jn 15, 1-8

Kapucín Ján Macej

Tým, kým som, sa (v plnosti) ešte len stanem. Ježiš hovorí tým, ktorých si za svojich učeníkov už vyvolil, že sa učeníkmi ešte len stanú. Ako sa to deje, to už začali spoznávať. Je to tým, že prijímajú Ježišove slová. Ako sa to prejavuje, to si majú stále viac všímať. Je to vtedy, keď život učeníkov prináša dobré ovocie. Práve teraz sa vo mne ozývajú Ježišove slová. Stále ma učí, ako by chcel byť oslávený Boh Otec. Otec ma stále ubezpečuje, že ma ako vytrvalého učeníka učí konať tak, ako by konal jeho milovaný Syn Ježiš. Keď v tomto procese zostávam ochotný prostredníctvom svojej otvorenosti, stávam sa učeníkom.


TIP NA DNES:

Mám v živote nejakú oblasť, problém, v ktorom „pre smútok a slzy“ nevidím Ježiša? Modlitbou a čítaním Božieho slova sa budem snažiť počúvať Božie odpovede.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00