Vďaka pravidlám môžeme dosiahnuť pokoj

Vďaka pravidlám môžeme dosiahnuť pokoj

V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?" On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" I povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou."

Mk 2, 23 – 28

Každé spoločenstvo ľudí musí mať pravidlá, lebo bez nich by sme sa čoskoro „pozabíjali“. Napríklad bez dopravných značiek na cestách. Tam to platí dokonca bez tých úvodzoviek. Doslovne. Pokoj na cestách, ale aj v živote vo všeobecnosti môžeme dosiahnuť vďaka pravidlám, vďaka poriadku. Sám nebeský Otec nám prostredníctvom svätého Pavla o ňom hovorí v súvislosti s pokojom: „… veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja“ (1 Kor 14, 33). Poriadok, predpisy, zákony… sú tu teda pre človeka. Dnešné evanjelium, ale i samotný život nás však upozorňuje, že opačne to neplatí. Nad všetkým je totiž Láska.

TIP NA DNES:

Poprosím dnes dobrého Boha, nech premieňa moje srdce podľa svojho najsvätejšieho srdca.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00