“Vdýchnime” do srdca vedomie, že nás Otec miluje

“Vdýchnime” do srdca vedomie, že nás Otec miluje

V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť." Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: "Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."

Lk 10, 21 – 24

Učeníci sa natešení vracajú z misie a Ježiš sa teší. Toto plesanie Ježiš vnáša do rozhovoru so svojím Otcom, do modlitby. Spolu s učeníkmi sa zahľaďme na Ježiša a započúvajme sa do jeho modlitby zvelebenia. Dovoľuje nám to. Túži, aby sme videli jeho šťastie z toho, že Otcova láska prúdi aj do nášho srdca, že „vidíme očami srdca“, že on nás miluje. Ježiš sa teší, že láska, ktorou nás miluje Otec, nás napĺňa a prúdi cez nás k tým, ktorých nám posiela do našej životnej cesty. Prúdenie lásky, účasť na živote Najsvätejšej Trojice, to je najhlbšie šťastie, pokoj a kotva v rozbúrenom mori života.

TIP NA DNES:

Dnes sa viackrát na chvíľku zastavím, „hlboko vdýchnem“ do srdca vedomie toho, že ma Otec miluje, a cez úsmev ho vydýchnem na toho človeka, ktorý mi v tej chvíli bude najbližšie. Nádych… výdych.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00