Veci sa ukážu, len vydržme

Veci sa ukážu, len vydržme

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“
A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Lk 13, 18 – 21

Ježiš práve niekoho zázračne uzdravil. Len tak, akoby mimochodom. Ale v sobotu. A to sa predsa nepatrí. Na sobotu platia špeciálne pravidlá. A Ježiš ich zrušil. Nie pravidlá, ale farizejov. A potom odrazu rozpráva o záhradke a kuchyni, kríkoch a kysnutom ceste… Božie kráľovstvo? Presahuje chápanie. Nedá sa úplne opísať, ale funguje. Je ako niečo, čo poznáme a vidíme naokolo. Je naozajstné. Kľúčovým slovom tohto evanjelia je „počkaj“. Veci sa ukážu, len vydrž.

TIP NA DNES:

Už som niekedy Bohu poďakoval za to, že môžem čakať?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00