Verím Bohu, aj keď veci nejdú podľa mojich predstáv?

Verím Bohu, aj keď veci nejdú podľa mojich predstáv?

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Mk 1, 40-45

Pozrime sa dnes na odvahu malomocného. Bol vylúčený zo spoločnosti, mal sa vyhýbať akémukoľvek kontaktu s inou osobou, a preto by sa dalo by povedať, že bol akoby mŕtvy – pochovaný za živa. On však prichádza za Ježišom. Už nemá čo stratiť,pretože stratil všetko. Jedinou nádejou je preňho Ježiš. Uveril, že je Božím Synom,a v jeho Božstvoverí, aj keby ho neuzdravil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Jeho odvaha začala v srdci, lebo uveril. Takým vzorom je dnes pre nás aj Panna Mária. Aj jej odvaha začala v srdci: uverila a prijala slovo, ktoré počula.

TIP NA DNES:

Verím Bohu, aj keď veci nejdú podľa mojich predstáv?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00