Verme, že Boží Duch si nájde spôsob

Verme, že Boží Duch si nájde spôsob

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Mt 10, 17 – 22

Vydať svedectvo o Bohu prítomnom v živote človeka je vždy martýrium, teda mučeníctvo. A teda niečo ťažké. Aj preto sa do toho až tak nehrnieme. Nechceme zažiť, že to naše svedectvo aj tak neprijmú všetci. Boh nám na príbehu svätého Štefana ukazuje, že našťastie rast jeho kráľovstva nestojí a nepadá na prijatí či odmietnutí nášho svedectva. Ba práve naopak. Veľakrát odmietnutie – správne prijaté zo strany tých, ktorí svedčia – sa neskôr, na ceste, stretne so svetlom, ktoré zhadzuje z koňa, na ktorom cválame životom. Skúsme byť svedkami a verme, že Boží Duch si nájde spôsob, ako hovoriť aj cez nás.

TIP NA DNES:

Ako som prijal toho, kto moje svedectvo naposledy odmietol? Požehnám mu v krátkej modlitbe.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00