Verný človek koná dobro z lásky k Bohu

Verný človek koná dobro z lásky k Bohu

Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam, uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.

Lk 21, 12 – 19

Raz sa opýtali Matky Terézie: „Čo máme zo všetkých vašich skutkov lásky na uliciach Kalkaty, keď vo svete je toľko biedy, ktorej nebudete nikdy schopná pomôcť? Vaša aktivita je málo efektívna. Biedu ľudstva treba riešiť komplexne. A to môžu len politici.“ Matka Terézia odpovedala: „Mojou úlohou nie je byť efektívna, ale verná.“ Vernosť Bohu znamená stále poznať smer cesty. Boh nás volá milovať nie slovom a jazykom, ale skutkom. Nečinná, spiaca láska je umierajúca láska. Ktosi povedal: „Ak nechceš prestať milovať, nesmieš prestať konať dobro!“ Verný človek koná dobro – koná ho z lásky k Bohu a nie s postranným úmyslom.

TIP NA DNES:

Verne vykonám nejakú svoju dennú povinnosť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00