Vezmime dnes svoj kríž bez frflania

Vezmime dnes svoj kríž bez frflania

Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov; odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

Mt 10, 34 – 11, 1

Rozhádanosť je príznačná pre túto dobu. Rozhádaní sú politici, príslušníci rôznych profesií, dokonca členovia rodín. Cítime však, že toto nie je ten nepokoj, o ktorom hovorí Ježiš. On sám je totiž tým, komu sa odporuje. Inými slovami hovorí, že láska rozdeľuje. Dokonca ju dáva do súvisu s krížom. „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma…“ Aké ťažké. Vziať svoj kríž. Bez frflania, ponosovania sa, bez výhovoriek. Ale ochotne. Z lásky. A práve v tomto je kresťanstvo jedinečné.

TIP NA DNES:

Ťažko sa mi vstáva z postele? Nechce sa mi ísť do roboty, opäť sa pustiť do povinností? Bolí ma niečo? Obetujem to. Pridám túto malú obetu k tej rozhodujúcej Ježišovej. Napríklad z lásky za obrátenie neveriacich.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00