Vidím bratov a sestry ako dar od Boha?

Vidím bratov a sestry ako dar od Boha?

Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: "Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.

Mt 5, 20 – 26

O svätom Dominikovi Guzmánovi je známe, že takmer celú noc trávil v modlitbe v kostole. Počas bdenia navštívil každý oltár a strávil tam istý čas. Ale po polnoci zvykol v tichosti navštíviť spiacich bratov v dormitóriu, aby ich, ak to bolo potrebné, prikryl plachtou. Od návštevy Posvätna pri oltároch Dominik prechádzal k návšteve Posvätna prítomného vo svojich bratoch. Prinášať dar na oltár predpokladá, že vidíme dar aj vo svojich bratoch a sestrách. Ľahostajnosť a hádky sú to, čo nám oči zatvára. Zmierenie a odpustenie zas to, čo ich otvára. Učme sa vidieť v ľuďoch dar od Boha, aby sme na oltár mohli prinášať dar pre Boha.

TIP NA DNES:

Pokúsim sa vidieť v človeku, ktorého nemám až tak rád, aspoň záblesk daru od Boha.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00