Vidíme Pána aj v otravných ľuďoch?

Vidíme Pána aj v otravných ľuďoch?

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!" Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú." Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!" No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!" Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás." Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

Mt 25, 1 – 13

Pri čítaní podobenstva o ženíchovi a pannách myslíme obyčajne na chvíľu nášho prechodu do večnosti, keď sa stretneme s naším Pánom. Toto podobenstvo však môže poukazovať na oveľa bližší časový rámec – na súčasnosť. Veď každý deň sa stretávame s Pánom v našich bratoch a sestrách. Sme schopní vidieť v nich Ježiša? U tých, ktorí nám dobre robia, je to ľahšie, ale vidíme Ježiša aj v nesympatických, otravných, biednych, chorých? Horia naše lampy vo vzťahu k nim, alebo ich máme prázdne? Vidieť v každom Ježiša nám pomáha, aby sme si aj k problematickým ľuďom budovali pozitívny vzťah. Neprehliadnime jeho príchod.

TIP NA DNES:

Pri stretnutiach s ľuďmi si budem pripomínať, že v každom je prítomný Pán.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00