Viem, aký som vzácny pre Boha?

Viem, aký som vzácny pre Boha?

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.
Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?
A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘
Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Lk 15, 1 — 10

Spomínam si na príbeh o dieťati, ktoré hádzalo vyplavené hviezdice do mora. Okoloidúci sa ho pýta: „Aký má zmysel z tisícok vyplavených zachrániť len pár?“ Dieťa povedalo: „Pre tých pár zachránených to má ohromný zmysel!“ Dávnejšie som videl dojímavý film Zachráňte vojaka Ryana. Pre záchranu jedného vojaka padla skoro celá záchranná čata bojovníkov. Ak by išlo o život nášho priateľa, manžela, dieťaťa, prestali by sme uvažovať nad tým, že „so stratami vo vojne sa ráta“. Ten jeden človek je pre nás všetkým. Tak je to aj s Bohom. Strata jeho jediného dieťaťa je pre neho ako strata celého sveta.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa v modlitbe nad tým, aký som vzácny pre Boha. Poprosím Boha o milosť, aby som viac túžil bojovať o druhých.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00