Vieme žiť bez porovnávania?

Vieme žiť bez porovnávania?

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“
Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Lk 9, 46 – 50

Súčasťou našich životov je porovnávanie sa. Urobili sme z neho motiváciu. Motor, ktorý by nás mal hnať vpred. Aj v časoch Ježiša to bolo podobné. A on prišiel ohlásiť Božie kráľovstvo. Priestor, v ktorom je porovnávanie sa zbytočné a škodlivé. Ale ako budeme bez porovnávania žiť? pýta sa akýsi hlas v nás. Čo nás bude poháňať, ak nie to, že chceme byť lepší ako niekto vedľa nás? Dôležitejší. Najdôležitejší! Svätý Pavol napísal, že nás poháňa Kristova láska. Každého ináč, lebo každý je originálne iný. Tak podľa čoho by sme sa chceli porovnávať? Nemáme vstupné kritériá. Hľadajme Kristovu lásku!

TIP NA DNES:

Poprosím večer pri modlitbe o odpustenie za dnešné porovnávanie sa s niekým.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00