Viera aktivuje pohyb neba smerom na zem

Viera aktivuje pohyb neba smerom na zem

Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?" A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome." A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

Mt 13, 54 – 58

Je smutné, o koľko Božieho konania sa pripravujeme v spoločenstvách pre frflanie. Poznáte to? V spoločenstve či farnosti nájdeme frflošov, pochybovačov alebo takých ľudí, ktorým stačí to, čo majú. No verím, že sme boli povolaní a poslaní pre niečo viac, ako je toto. „A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.“ Viera aktivuje pohyb neba smerom na zem a to neraz prináša aj nadprirodzené riešenia. Na čej strane budeme stáť? Na strane tých, čo pochybujú, frflú a pohoršujú sa, alebo na strane tých, ktorí veria, že v Bohu je nadprirodzené riešenie na čokoľvek? Prinášajme do vzťahov pravú kultúru úcty voči autoritám.

TIP NA DNES:

Dnes akýmkoľvek spôsobom prejavím úctu svojej lokálnej autorite – kňazovi, vedúcemu, lídrovi, učiteľovi, nadriadenému…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00