Viera je neviditeľný poklad

Viera je neviditeľný poklad

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Mk 16, 9 – 15

V šestnástom storočí študovali anglickí katolícki bohoslovci v Ríme. Po vysviacke odchádzali do Anglicka, čo vtedy znamenalo takmer isté mučeníctvo. Mnohých uväznili, sotva vystúpili z lode. Vyhrážali sa im, posielali ich späť do Európy, kde sa nalodili na ďalšiu loď naspäť. Väznili ich, týrali, brutálne mučili. Napriek tomu však prúd kňazov na druhú stranu Lamanšského prielivu neprestal. Jeden z týchto mužov napísal: „Viera znamená byť pripravený zomrieť pre Krista v presvedčení, že taká smrť prináša život. Hoci nič nemáme, vlastníme všetko. Viera je dosiahnutím neviditeľného pokladu, ktorý spočíva v poznaní Krista.“

TIP NA DNES:

Slovom alebo skutkom sa pred ľuďmi prihlásim ku Kristovi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00