Viera prináša nádej a zmenu

Viera prináša nádej a zmenu

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“
On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“
V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Lk 10, 17 – 24

Ježiš sa zaradoval v Duchu Svätom a velebil svojho Otca, lebo Židia prijali svedectvo o ňom už bezprostredne od jeho učeníkov. Ježiš prežíva radosť z ovocia služby a nahlas zvelebuje svojho Boha, Otca. Viera nie je výlučne oblasťou ľudí, ktorí sú vzdelaní, majú vplyv vo svete alebo sú náboženskí vodcovia či proroci… Viera sa môže rodiť aj v srdciach jednoduchých, odmietnutých alebo ponížených ľudí. Lebo viera je záchranou. Viera prináša nádej a zmenu života, ktorý je podobný milujúcemu Bohu. Nestačí iba poznanie o Bohu. Múdrosť a poznanie môže byť pre mnohých prekážkou, prečo Boha nevidia.

TIP NA DNES:

Poprosím Boha, aby som mal účasť na tomto blahoslavenstve – aby som mal blahoslavené oči, ktoré vidia, čo videli učeníci.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00