Viera prináša nádej a zmenu

Ježiš sa zaradoval v Duchu Svätom a velebil svojho Otca, lebo Židia prijali svedectvo o ňom už bezprostredne od jeho učeníkov. Ježiš prežíva radosť z ovocia služby a nahlas zvelebuje svojho Boha, Otca. Viera nie je výlučne oblasťou ľudí, ktorí sú vzdelaní, majú vplyv vo svete alebo sú náboženskí vodcovia či proroci… Viera sa môže rodiť aj v srdciach jednoduchých, odmietnutých alebo ponížených ľudí. Lebo viera je záchranou. Viera prináša nádej a zmenu života, ktorý je podobný milujúcemu Bohu. Nestačí iba poznanie o Bohu. Múdrosť a poznanie môže byť pre mnohých prekážkou, prečo Boha nevidia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00