Viera v Boha nám môže pomôcť v rôznych ťažkých životných situáciách

Viera v Boha nám môže pomôcť v rôznych ťažkých životných situáciách

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“
Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“
Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.
Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Jn 6, 60-69

Jozef Arcibald Cronin sedel v jednom viedenskom kostole, keď začul ťažké kroky. Obzrel sa a videl muža nesúceho ochrnuté dievča. Prišli až k oltáru, zažali sviecu, chvíľu sa modlili a odišli. Cronin vyšiel za nimi. Počas toho, ako muž dával dievča na vozík, vyrobený z drevených debien, spýtal sa ho na dôvod ich správania. Muž, otec tohto dievčaťa, s jednoduchosťou odpovedal: „Chodíme sem denne. Aby nevyhasla viera v našich srdciach.“ „My sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ hovorí Peter v evanjeliu Ježišovi. Aj my poznávame Pána Ježiša vierou. Viera v Boha nám môže pomôcť v rôznych ťažkých životných situáciách.

TIP NA DNES:

Poďakujem dnes Bohu za dar viery a aj za tých bratov a sestry, vďaka ktorým verím. Porozmýšľam o svojej viere v Boha i o chvíľach, kedy mi viera a poznanie Boha pomohli.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00