Viera v Ježišovu moc nás uzdravuje

Viera v Ježišovu moc nás uzdravuje

Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.
Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
On odpovedal: „Pane, aby som videl.“
A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“
A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Lk 18, 35 – 43

Ježiš počuje vytrvalý krik slepca a necháva si ho priviesť. Určite si všimol, že je slepý, a predsa sa ho pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Neuzdravuje ho pred tým, ako ho sám slepec o to požiada. Skôr ako niečo robí v jeho živote, chce sa s ním rozprávať, načúvať mu, venovať mu čas. Slepec jednoznačne prosí o zrak. Túži byť zdravý, aby mohol naplno prevziať zodpovednosť za svoj život. A tak ako mnohokrát predtým Ježiš hovorí: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Viera v Ježišovu moc nás dokáže uzdraviť a umožní nám naplno prežívať náš život. Prosme o pevnú vieru.

TIP NA DNES:

Pokúsim sa ochotne načúvať ľuďom a nedávať im rýchlo vlastné riešenia ich problémov.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00