Vierou a dôverou získavame nebo

Vierou a dôverou získavame nebo

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“
Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Jn 14, 1-6

Dnešný úryvok je jednou z najdôležitejších pasáží Písma. Ukazuje nám, ako môžeme prísť k Otcovi. Ježiš je cestou, lebo je Boh i človek. Niet inej cesty. Ježiš nás dnes povzbudzuje: „Veríte v Boha, verte aj vo mňa.“ Aké podobné slovám sv. Faustíny: „Ježišu, dôverujem Ti!“ Vierou a dôverou získavame nebo. Viera v to, že Ježiš zaplatil svojou krvou za naše hriechy a vďaka jeho obete je nám odpustené. Aby sme došli k cieľu cesty, musíme po nej kráčať, nestáť na mieste. Konkrétne kroky viery sú potvrdením toho, že ideme vpred. Viera človeka, ktorý kráča vpred, rastie a on sa stáva čoraz väčším znamením pre tento svet.

TIP NA DNES:

Bez ohľadu na to, čo prežívam vo svojom vnútri, poďakujem Bohu za dar viery. Viera je skutočným svetlom. Možno dnes stretnem človeka, ktorý bude potrebovať povzbudiť vo viere v Boha. Smelo sa s ním podelím.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00