Vložme do vzťahu s Pánom väčšiu dôveru

Vložme do vzťahu s Pánom väčšiu dôveru

Keď Ježiš zostúpil z Vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: "Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo."

Mt 8, 1 – 4

Dvaja mladí sa začali spoločne modliť denne tri ružence. Jemu sa páčila finalistka súťaže krásy, ktorú poznal niekoľko dní, a jej jeden chalan. On sa modlil: „Pane, daj, aby sme začali náš vzťah…“ Ona: „Pane, ak je tvoja vôľa…“ Jeho modlitba bola vypočutá tak, že žiaden vzťah sa ani len nezačal. Jej modlitba otvorila cestu k vzťahu i k požehnanému manželstvu. Niekedy pozývame Pána do našich životov násilnícky. Modlíme sa prevalcovaní vlastnou túžbou a presvedčením, že naša prosba musí byť vypočutá. Keď však do modlitby a vzťahu s Pánom pritiahneme slobodu a väčšiu dôveru, budeme šťastnejší. „Pane, ak chceš…“

TIP NA DNES:

Pozvem dnes Pána do svojho problému či neriešiteľnej situácie s prosbou: „Pane, ak chceš…“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00