Vnímajme obraz nášho života celistvo

Vnímajme obraz nášho života celistvo

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. ( Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: "Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže." Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: "Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže." Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.

Mt 23, 13. 15 – 22

Kristus nás pozýva vnímať obraz nášho života celistvo, odpútať sa od úzkeho ľudského pohľadu a snažiť sa o „Božie periférne videnie“, v ktorom uvidíme svoj bežný i duchovný život. Normálne veci totiž občas vnímame ako útrpné povinnosti – škola, práca, rodina, domácnosť… Ale čo ak sú to príležitosti, ako v láske slúžiť? A nevidíme tak aj svoju vieru? Musíme sa modliť, musíme sa obetovať… Avšak Božie periférne videnie znamená chápať, že ako dar je posvätený oltárom, tak aj služba i modlitba sú požehnané úprimnou túžbou po večnom živote. A ozaj záleží len na večnosti. V jej zornom uhle Boh posúdi všetky naše skutky.

TIP NA DNES:

Aj dnes mám určite v pláne nejakú činnosť, ktorú nerobím rád. Ale dnes ju skúsim spraviť s troškou radosti – nie preto, lebo musím, ale preto, lebo chcem…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00