Vnímame Ducha Svätého ako pomocníka?

Vnímame Ducha Svätého ako pomocníka?

"Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého." Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: "Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?" Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal."

Jn 14, 21 – 26

„… Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Nádherný prísľub. Ježiš hovorí učeníkom, že Tešiteľ, Duch Svätý, ich naučí všetko a pripomenie im všetko, čo im hovoril. Duch Svätý je aj pre nás tým, na koho sa môžeme spoľahnúť a ku komu sa môžeme modliť. Ježiš poslal Ducha Svätého pre nás – pre naše potreby. Vnímame Ducha Svätého ako pomocníka vo svojom živote? Prosíme ho o potešenie, pripomenutie alebo o to, aby nás niečo naučil? Čítame Písmo, aby nám mal čo Duch Svätý pripomínať, aby nás mal čo učiť?

TIP NA DNES:

Svoju dnešnú modlitbu venujem Duchu Svätému. Vypýtam si potešenie, pripomenutie alebo vyučovanie… Budem počúvať, čo mi chce povedať, a nechám sa ním viesť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00