Vojdime do samoty a oprime sa o Ježiša

Vojdime do samoty a oprime sa o Ježiša

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho." Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: "Vstaňte a nebojte sa!" A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: "Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."

Mt 17, 1 – 9

Po týždni je tu opäť nedeľa. Predstavujem si Ježiša a apoštolov, ktorí pred pár dňami počuli predpoveď o Ježišovom utrpení a smrti – sú smutní, vystrašení a aj unavení po výstupe na vysoký vrch. Aký bol tento môj uplynulý týždeň? Mám i ja také miesto, kde môžem vojsť do samoty, oprieť sa o Ježiša, počúvať tlkot jeho srdca… a hlas Otca: „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie“? Vynaložme dnes námahu, vystúpme na chvíľku do samoty a precíťme prúdenie lásky medzi Otcom, Ježišom a sebou. A potom vstaňme a nebojme sa, lebo Boh nás miluje a zvíťazil nad smrťou.

TIP NA DNES:

Nájdem si tichú chvíľku, pritúlim sa k Ježišovi a započúvam sa do hlasu nášho Otca: „… si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem… Neboj sa, veď som s tebou ja“ (porov. Iz 43, 4 – 5).

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00