Vôľa Otca je, aby naša radosť bola úplná

Vôľa Otca je, aby naša radosť bola úplná

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.
Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Jn 16, 23b-28

Dnešné evanjelium začína úžasnými slovami, ktoré Ježiš adresoval svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. (…) Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“Je to veľmi hlboký odkaz. V texte nie je priamo vyjadrená Otcova vôľa, ale taký je zmysel Ježišových slov. Vôľa Otca je, aby naša radosť bola úplná. Pokoj, ktorý priniesol zmŕtvychvstalý Kristus, odstraňuje všetky prekážky a každý múr medzi človekom a Bohom. Sám Otec vytvorí vzťah osobitnej priazne s každým z nás, pretože Ježišovi dôverujeme a veríme, že naozaj prišiel od Otca.

TIP NA DNES:

O čo chcem dnes Otca poprosiť? Čo mi chýba k tomu, aby bola moja radosť úplná?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00