Všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení

Všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení

Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Mk 6, 53 – 56

Posledná veta tohto evanjelia hovorí, že všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Predstavme si Ježiša, ktorý je magnet, a človeka, ktorý je železným predmetom. Čím je človek ďalej od Ježiša, tým menej je magnetizovaný a tým menej ho Ježiš priťahuje. Vo chvíli, keď sa k nemu začína približovať, Ježišove siločiary majú väčší vplyv. To vedie k tomu, že človek sa dostáva do Ježišovho silového poľa a sám sa viac a viac magnetizuje. Napokon, keď je už veľmi blízko, keď sa ho priamo dotýka, uzdravuje sa jeho láskou. Podstatné je jedno. Stretnúť sa so živým, zmŕtvychvstalým Ježišom, nie iba s jeho mŕtvou atrapou.

TIP NA DNES:

Dnes aspoň na chvíľu vstúpim do uzdravujúcich magnetických siločiar Ježišovej prítomnosti pri čítaní niekoľkých veršov evanjelia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00