Všetci sme pozvaní na hostinu!

Všetci sme pozvaní na hostinu!

Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu: "Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve." On mu povedal: "Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: "Poďte, už je všetko pripravené." A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: "Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!" Druhý povedal: "Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!" A ďalší povedal: "Oženil som sa, a preto nemôžem prísť." Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: "Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!" A sluha hlásil: "Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto." Tu pán povedal sluhovi: "Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru."

Lk 14, 15 – 24

Cirkev nie je len pre „dobrých ľudí“. Kto patrí k Cirkvi, na túto hostinu? Sú to hriešnici. Nás všetkých Boh pozval na hostinu. A čo tu robíme? Vytvárame spoločenstvo, ktoré má rôzne dary: niekto má dar proroctva, služby, vyučovať… Všetci máme nejakú schopnosť a na hostinu prinášame to, čo máme, a dávame do spoločného. Na oslave sa zúčastňujeme úplne. Bez tejto spoluúčasti nemôžeme pochopiť kresťanský život. Je to účasť každého z nás. Všetci sme pozvaní na hostinu! Kresťan je ten, kto je pozvaný oslavovať, radovať sa z vykúpenia, z účasti na živote s Ježišom. Toto je dôvod na radosť! Áno, som pozvaný na hostinu!

TIP NA DNES:

Pozvem svojich priateľov na malú párty, možno práve tých, s ktorými som sa dlho nevidel.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00