Všetko, čo nás vyrušuje, preberme s Pánom

Všetko, čo nás vyrušuje, preberme s Pánom

Potom povedal zástupom: "Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: "Dážď príde," a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: "Bude horúco," a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé. Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera."

Lk 12, 54 – 59

Počasie je vždy vďačná téma na rozhovor. Nedokážeme ho ovplyvniť, ale dokážeme ho predvídať. A ak sa náhodou zmýlime, nič sa nestane. Pri rozhovore o počasí takmer niet čo pokaziť. Pri iných témach to už také ružové nie je. Spoločnosť, politika, náboženstvo – stačí jedno nesprávne slovo a oheň je na streche. Napriek tomu vo svojom živote musíme robiť rozhodnutia. Tu a teraz, dokonca s následkami. Pokiaľ ide o počasie, sledujeme predpovede odborníkov. Pokiaľ ide o náš život, tiež máme k dispozícii odborníka – Ježiša Krista. Obraciame sa naňho?

TIP NA DNES:

Myšlienky, ktoré ma počas modlitby vyrušujú, si priam pýtajú konzultáciu s Ježišom. Preto ich dnes nebudem odháňať, ale predostriem ich Ježišovi buď pri modlitbe, alebo pri spytovaní svedomia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00