Všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje

Všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje

Učeníkom povedal: "Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: "Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť." Správca si povedal: "Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva." Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: "Koľko dlhuješ môjmu pánovi?" On povedal: "Sto kadí oleja." Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: "A ty koľko dlhuješ? On vravel: "Sto meríc pšenice." Vravel mu: "Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat." A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla."

Lk 16, 1 – 8

Pointou tohto podobenstva nie je dať za vzor morálne správanie správcu, lebo bol naozaj nepoctivý. Ježiš však chváli jeho prezieravosť, schopnosť vynájsť sa v kritickej situácii a nepoddať sa okolnostiam. Koľkokrát sa aj my vieme utápať v sebaľútosti ako obete nepriaznivých okolností a poddávať sa beznádeji, že všetko je zlé a už nám niet pomoci! Ježiš nás povzbudzuje, že vždy sa dá nájsť cesta, východisko, riešenie. O to viac, ak rátame i s ním, lebo všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje, a nič nie je nemožné tomu, kto verí.

TIP NA DNES:

Ak mám oblasť, v ktorej prežívam beznádej a nevidím východisko, poradím sa s múdrym človekom, ktorému dôverujem, a s jeho pomocou a s pomocou Božou budeme hľadať možné cesty a riešenia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00