Všímajme si potreby druhých

Všímajme si potreby druhých

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.
Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?
Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

Lk 11, 37 – 41

Ľudia okolo nás vidia iba to, čo máme na povrchu. Do svojho vnútra vidíme jedine my sami a Boh. Často je tam niečo, čo nás ťaží, čo nás bolí, čoho sa možno dlhé roky nevieme zbaviť. Ak tak urobíme, môžeme sa zbaviť vecí, ktoré sú pre nás záťažou, môžeme sa oslobodiť a viac sa venovať tým druhým. Je to cesta k tomu, aby sme vedeli žiť pre druhých, obetovať sa pre nich, rozdávať im to, čo potrebujú. Možno je vedľa nás niekto, kto na túto pomoc čaká, avšak my sme takí zaujatí sebou, že to nevidíme alebo nechceme vidieť. Nie sme na tomto svete pre seba, sme tu v prvom rade pre tých druhých.

TIP NA DNES:

Viac si budem všímať druhých, aby som im vedel pomôcť, keď to budú potrebovať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00