Vyberajme si posledné miesto ako Ježiš

Vyberajme si posledné miesto ako Ježiš

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.
Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto.
Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 14, 1. 7 – 11

Sú príručky bontónu, aby sa človek v spoločnosti nestrápnil, ale aby, naopak, dokázal zo spoločenského kontaktu vyťažiť čo najviac. Aj Ježišova rada o finte, ako dospieť k dobrému postu v zasadacom poriadku, zdanlivo patrí do podobného žánru. Ale nie skutočne. A dokonca by bola aj dosť riskantná. Zdá sa ti, že patríš hore? Dáš sa na posledné miesto, aby ťa pred všetkými povýšili. A čo ak nikto nepríde a nevšimne si ťa? Potom ostaneš posledný a nešťastný, lebo si presvedčený, že tam nepatríš. Vyberaj si posledné miesto ako Ježiš. On prišiel, nie aby ho obsluhovali, ale aby slúžil. Medzi poslednými, tam je on.

TIP NA DNES:

Tam, kde bežne hovorím: „Vari som ja sluha?“, urobím zo seba sluhu podľa vzoru svojho Majstra.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00