Vytvorme chvíľku samoty pre Ježiša

Vytvorme chvíľku samoty pre Ježiša

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho." A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená "vstať z mŕtvych". A pýtali sa ho: "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" On im povedal: "Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané."

Mk 9, 2 – 13

Na to, aby učeníci boli účastní na tajomstve premenenia, ich Ježiš najprv vyvádza na vysoký vrch do samoty. Tam sa im zjavujú veľké tajomstvá viery, kým Ježiš je. Boh to túži zjavovať aj nám. Treba tu však ísť do samoty, do tej našej komôrky, zavrieť za sebou dvere. Vytvoriť tak Bohu priestor mimo hluku a ruchu bežných dní, aby sa nám mohol prihovárať, zjavovať sa nám hoci i v maličkostiach, v myšlienkach, v pocitoch. Každý deň máme pred sebou výzvu vytvoriť túto chvíľku samoty pre Ježiša, aby sa nám mohol zjaviť; je len na nás, či toto pozvanie prijmeme a necháme sa ním premieňať.

TIP NA DNES:

V dnešný deň si vyhradím aspoň desať minút, keď ma nič nebude rušiť, a dám priestor Ježišovi, aby sa mi zjavil.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00